Referencie

Česmad Slovakia

Správa informačného systému, HW a SW riešenia, HelpDesk.MyTo

HW vybavenie, správa klientských staníc predajných miest.Transpass SK spol. s r.o.

Podpora pri správe informačného systému, HW riešenia, HelpDesk.Technoklima, s.r.o.

Správa informačného systému, HW a SW riešenia, HelpDesk, Webdesign.INŠTALCOMP s.r.o.

Správa informačného systému, HW a SW riešenia, HelpDesk, Webdesign.JADA s.r.o.

Správa informačného systému, HW a SW riešenia, HelpDesk.Carol line spol. s r.o.

Správa informačného systému, HW a SW riešenia, HelpDesk.Howa Tramico Slovakia, s. r. o.

Správa informačného systému, HW a SW riešenia, HelpDesk.Klimamarket s.r.o.

Správa informačného systému, HW a SW riešenia, HelpDesk.