Správa IS

Správa IS na profesionálnej úrovni vyžaduje tím kvalifikovaných pracovníkov, ktorí dokážu zabezpečiť jeho bezchybný chod.

Služba je určená predovšetkým pre klientov, ktorí chcú zveriť kompletnú správu IS alebo jeho časť našim odborníkom. 

Správa IS ponúka:

 

  • správa klientskych počítačov a serverov
  • pravidelný monitoring serverov, klientskych počítačov, sieťových zariadení a kancelárskej techniky
  • každodenný monitoring a aktualizácia antivírusovej ochrany
  • pravidelné zálohovanie dát a ich prípadná obnova
  • správa poštového servera alebo externých emailových účtov
 
a iné služby správy IS podľa požiadaviek klienta.