O spoločnosti

Vízia a Misia

Vízia
Víziou našej spoločnosti je stať sa významným poskytovateľom outsourcingových služieb na Slovenskom trhu ako aj na trhoch rozvíjajúcej sa strednej a východnej Európy. Vychovávať kvalifikovaných odborníkov vo všetkých oblastiach informačných technológií a dať im možnosť uplatňovať svoje vedomosti v praxi. Vytvoriť dynamický tím ľudí, ktorý skupinovou spoluprácou dosahujú vynikajúce výkony.

 

 

Misia
Tieto vízie chceme dosiahnuť kvalitnými službami na profesionálnej úrovni pre prvoradú spokojnosť našich klientov a zamestnancov. Klientov chceme presvedčiť nie slovami ale tým, že svoju prácu budeme vykonávať využívaním našich dlhoročných skúseností najlepšie ako vieme.