SEO a E-marketing

SEO 
 
To, že niekto má vytvorenú webovú stránku ešte neznamená, že sa k nej dostanú aj tí správni klienti. Iste ste sa si kládli otázku, ako dostať klientov práve na vašu webovú stránku, resp. ako byť pri vyhľadávaní niektorých kľúčových slov na prvých miestach vo výpise. Práve odpovede na tieto otázky dáva SEO alebo Search Engine Optimalisation.

SEO sa zaoberá správnym nastavením istých parametrov webov ako je napríklad názov domény, názov jednotlivých stránok alebo výber a umiestnenie kľúčových slov v texte stránky. Okrem týchto v sebe zahŕňa veľké množstvo ďalších nástrojov ako optimalizovať stránku, aby bola zaujímavá pre vyhľadávače ako napríklad Google.
 
Služba je určená pre klientov, ktorý sa rozhodli u nás pre webdizajn pri ktorom už pri tvorbe stránok berieme ohľad na správne SEO nastavenie, avšak môže byť určená aj pre klientov, ktorí majú svoju webovú prezentáciu už vytvorenú a majú problém s návštevnosťou alebo s dohľadaním stránky.
 
E-marketing
 
Medzi služby e-marketingu patrí hlavne tvorba a realizácia reklamných kampaní na internete formou služieb pay-per-click ako napríklad Google Ad-Words, E-target a iné.
 
V dnešnej dobe sa dostáva do popredia aj propagácia na sociálnych sieťach. V tejto oblasti vám ponúkame vytvorenie a udržiavanie profilov vašich organizácií, produktov alebo služieb.