Správa webových aplikácií

Každá webová prezentácia alebo aplikácia je po istom čase málo používaná alebo málo navštevovaná z dôvodu nemeniaceho sa obsahu. Nestačí totiž webovú stránku iba zrealizovať, treba sa o ňu neustále starať, meniť jej obsah, aby  informácie na nej uverejnené neboli neaktuálne a aby neustále zaujímali svojou aktuálnosťou a novinkami. Služba správa webových aplikácií a prezentácií je určená práve zákazníkom, ktorých webová prezentáciu je bez systému správy obsahu. V takýchto prípadoch je na zváženie či je výhodnejšie zaviesť systém správy obsahu (hlavne pri veľmi častých zmenách) alebo požiadať o správu tejto prezentácie či aplikácie nás, aby ste sa vy mohli veovať naplno svojej práci.

Táto služba zabezpečí vykonanie rýchlych zmien na vašich stránkach presne podľa požiadaviek spolu s konzultáciou problematiky s našimi pracovníkmi, ktorí s radosťou poradia.